Jedinstvene mogućnosti određivanja cena ̶ tako da plaćate manje

cene prevoda


Na raspolaganju je široka lepeza mogućnosti određivanja cena. Bez obzira na to koje jezike želite, koja je tema ili koji rok u pitanju, uvek pronalazimo najbolju mogućnost određivanja cene za vas.

Koji faktori utiču na određivanje cene prevoda? Cene prevoda zavise od nekoliko faktora: složenosti ili tehničke prirode sadržaja koji se prevodi, kombinacije jezika, količine i vremena isporuke, ponavljanja sadržaja itd.

Prevodi Cena po reči
Engleski € 0,05 – € 0,07
Pravni € 0,05 – € 0,08
Marketing € 0,05 – € 0,08
Medicinski € 0,05 – € 0,08
Tehnički € 0,05 – € 0,07

Kombinacija jezika

Danas je moguće prevesti određeni sadržaj na više jezika. To što su najpopularniji jezici poput engleskog, kineskog, španskog ili nemačkog najtreženiji ne znači da nećete imati potrebu da prevedete neki dokument na estonski ili tajlandski.

Treba imati na umu da će cana vašeg prevoda zavisiti i od kombinacije jezika koja vam je potrebna, drugim rečima, od izvornog i ciljnog jezika. Prevod popularne jezičke kombinacije će biti jeftiniji nego prevod ređe kombinacije, jer je na raspolaganju manji broj prevodilaca.Naši klijenti

Prevodilačka agencija Swan