Šta je konsekutivno prevođenje?

Konsekutivno prevođenje podrazumeva sukcesivno prevođenje, odnosno, prevodioci tokom logičkih pauza u govoru vrše prevod ili prevode jednu po jednu rečenicu. Tempo konsekutivnog prevođenja garantuje veoma precizan i kompletan prevod, ali je govorniku potrebno duplo više vremena da napravi prezentaciju. Konsekutivno prevođenje podrazumeva sukcesivno prevođenje, odnosno, prevodioci tokom logičkih pauza u govoru vrše prevod ili prevode jednu po jednu rečenicu. Tempo konsekutivnog prevođenja garantuje veoma precizan i kompletan prevod, ali je govorniku potrebno duplo više vremena da napravi prezentaciju.


Konsekutivno prevođenje se ograničen sa malim brojem govornika, u šta spadaju::

  • Poslovni pregovori
  • Okrugli stolovi
  • Prezentacije
  • Radionice i obuke
  • Izložbe
  • Diskusije
  • Naši klijenti

    Ako imate pitanja? Kontaktirajte nas!