Prevodilačka agencija Swan - Ko smo mi

U jednoj staroj bajci, kada div pita: "Šta je najmoćnije na svetu?", devojka preživljava jer daje tačan odgovor: "Reč!" Koristeći reč kao najmoćnije oruđe zajedno sa najsavremenijom računarskom opremom i najnovijim prevodilačkim alatima, mi pokušavamo da maksimiziramo prednosti modernih tehnologija kako bismo postigli unapređen, efikasan i brži proces prevoda. Osim toga, naš visoko iskusni i kvalifikovani tim predstavlja ključni doprinos u pružanju najboljih mogućih usluga.


Swan Translations koristi sve ove moćne alate kako bi omogućio svet uspešne komunikacije, ali kao što Ivo Andrić zaključuje, "mi koristimo reči na isti način kao što onaj ko beži u potrazi za spasom koristi kamen na kojem staje ili granu koju uhvati". Ono što se računa je najbolji mogući rezultat, ostalo su samo sredstva za njegovo postizanje.


"Uvek sam želeo jedno: da mogu da opišem sve što vidim i da izrazim sve što osećam," rekao je Ivo Andrić, dobitnik Nobelove nagrade. Kako bismo pomogli ljudima da postignu taj cilj, nudimo jezički precizne, visokokvalitetne i profesionalne prevodilačke, tumačke i lokalizacijske usluge. Naše usluge se isporučuju na vreme i zadovoljavaju kriterijum izuzetno pristupačnih cena.