Swan Translators

Prevod web stranica

Prevod web stranica je jedna od naših specijalnost i omiljenih oblasti. Vaša prezentacija na internetu je jedinstvena prilika da uspostavite vezu sa potencijalnim domaćim i stranim klijentima, tako da posvećujemo mnogo pažnje da rezultat bude živopisan i privlačan.

Prevod web stranica ne mora da bude bolno i neprijatno iskustvo, a ako radite sa nama, mi ćemo se pobrinuti da zaista ne bude takvo. Možemo da radimo direktno u bilo kom formatu datoteka, te tako neće biti potrebe da kopirate i lepite delove teksta:

  • Svi formati web datoteka
  • Meniji za navigaciju, slike, grafike, grafikoni, tabele, dijagrami
  • InDesign, QuarkXPress, MS Word, MS Publisher, Photoshop, Illustrator
  • HTML, XHTML, XML, JAVA, FLASH, CSS, ASP, PHP
  • HTML, XHTML, XML, JAVA, FLASH, CSS, ASP, PHP