Lektura teksta je postupak pažljivog čitanja, prepoznavanja i otklanjanja svih vrsta stilskih, gramatičkih i pravopisnih grešaka u tekstu i ujednačavanje terminologije u tekstu.Vrše je stručnjaci i profesori odgovarajućeg jezika koji odlično poznaju gramatiku, pravopis i jezičku normu.

Lektorisanje teksta obavezno se naručuje za sve materijale koji su namenjeni za objavljivanje i poslovnu i službenu komunikaciju.


Kako izabrati dobrog lektora?

Potrebno je da lekturu obavi stručnjak a ne bilo koje nestručno lice. Naši lektori su stručnjaci za sve vrste tekstova na srpskom i stranim jezicima: poslovne, pravne, medicinske, naučne, tehničke, informaciono-tehnološke, marketinške, finansijske i druge tematike, kao i književnih tekstova.

Lekturom Vašeg teksta uklonićemo sve gramatičke i pravopisne greške i ujedno izvršiti jezičko-stilsku doradu rečeničnih konstrukcija (sintaksa) radi poboljšanja jasnoće i preciznosti teksta.

Online prevodilac za većinu svetskih jezika, bilo da je u pitanju prevod sa srpskog na strani jezik ili obrnuto. Ukoliko želite konkretnu procenu prevoda pošaljite nam upit.

Naši klijenti

Ako imate pitanja? Kontaktirajte nas!