Usluge prevodilačke agencije Swan prevodi

Prevodilačka agencija Swan prevodi obezbeđuje overene prevode dokumenata uz pomoć ovlašćenih prevodilaca/sudskih tumača.

Prevodilac

Overeni prevodi dokumenata su odgovarajući za podnošenje molbi za vizu, radi upisa na fakultet, za zakonske potrebe, sudsku i drugu službenu upotrebu u Srbiji i drugim zemljama. Vrste dokumenata koje prevodimo možete da pronađete ovde .

Zatražite ponudu:

Priložite dokumente ovde ili pošaljite na E-mail: ( info@swan.co.rs) da biste dobili besplatnu ponudu. Kada proverimo vaše dokumente, poslaćemo vam procenjeno vreme isporuke, mogućnosti slanja i uputstva za plaćanje ako želite da krenemo sa prevođenjem.

Translation Services Quote Request

Dokumenti koje prevodi agencija Swan prevodi

 • Usluge overenih prevoda
 • Prevod akademskih transkripta
 • Prevod izvoda stanja na računu
 • Prevod brošure
 • Prevod izvoda iz matične knjige rođenih
 • Prevod radnih dozvola
 • Prevod dokumenata koji se podnose nadležnim organima u inostranstvu ili Srbij
 • Prevod vozačke dozvole
 • Prevod izvoda iz matične knjige umrlih
 • Prevod diploma i uverenja
 • Prevod uverenja o razvodu braka
 • Prevod molbe za zaposlenje / motivacionog pisma
 • Usluge finansijskih prevoda
 • Prevodi lične karte
 • Usluge pravnih prevoda
 • Usluge prevoda uverenja o sklapanju braka
 • Usluge prevoda pasoša
 • Prevod dokumenata o transportu
 • Usluge tehničkih prevoda
 • Usluge hitnih ili brzih prevoda

Prevod tehničke dokumentacije

build

Imajući u vidu na hiljade strana prevedenih iz ove oblasti za različite klijente i to u veoma kratkom roku, naša agencija je stekla bogato iskustvo u različitim tehničkim podgrupama, tako da nam se bez oklevanja može poveriti bilo koji zadatak koji se odnosi na ovu vrstu posla.Pravni prevodi ugovora

local_hospital

Pravni prevodi predstavljaju oblast koja je možda najzahtevnija i najosetljivija u smislu preciznosti i celovitosti. Od prevoda ugovora, statuta akcionarskog društva i drugih ugovornih dokumenata do prevoda zakona ili predloga za izmenu zakona, sve ove prevode moraju uraditi stručni prevodioci.Prevod medicinske dokumentacije

fingerprint

Kada se prevode medicinski dokumenti, izuzetno je važno da se prevod uradi precizno i brzo, ali i da bude potpuno razumljiv medicinskom osoblju, koje se može osloniti na njega.Prevod web stranica

build

Vaša prezentacija na internetu je jedinstvena prilika da uspostavite vezu sa potencijalnim domaćim i stranim klijentima, tako da posvećujemo mnogo pažnje da rezultat bude živopisan i privlačan.CAT softver

web

Najviše koristimo TRADOS, kako za sve velike zadatke u kojima ima dosta ponavljanja, tako i za ažuriranja uputstava i ostalih dokumenata. Na taj način možemo da smanjimo cenu koštanja posla i da dosledno koristimo standardne termine.

Naši klijenti

Prevodilačka agencija Swan